Therése Bergquist

Vi är ett personligt assistansbolag där jag har nära kontakt med alla våra kunder och anställda. Jag som driver Vår Omsorg i Väst har arbetat med personlig assistans i 22 år, med lång erfarenhet inom LSS juridiken och planering av assistans. Min drivkraft har alltid varit att ge hög kvalitativ vård för de som är i behov av personlig assistans och kunna ge en trygg och positiv arbetsplats till anställda.

OM OSS | VISION OCH MÅL

Vi är ett företag där vi har en öppen och nära kontakt med våra kunder och anställda. Vår Omsorg i Väst startades av mig Therese Bergquist, som tidigare arbetat som Enhetschef inom personlig assistans i både privat och kommunal regi.

Vi bedriver personlig assistans i Halmstad, Falkenberg och Malmö. Vi tar emot kunder i hela Sverige som vill att vi sköter deras assistans.  

Maila oss så berättar vi mer

Vår vision

En vision ska vara en ledstjärna för organisationens utveckling på längre sikt.
Den ska ange vart man strävar och vad man försöker uppnå.
Vår vision är klar och tydlig.
Kunder, anhöriga och samarbetspartners ska uppleva oss som det mest kvalitativa, trygga och tillgängliga alternativet inom vårt verksamhetsområde.
Vår strävan är att höja livskvalitén för våra kunder genom en bra och skräddarsydd assistans och bra villkor för såväl kunder som anställd som går att erbjuda.
Vår vision som assistansbolag bygger på våra etiska värderingar som genomsyrar vår verksamhet i alla led. Denna värdegrund tar sin utgångspunkt i den människosyn där självbestämmande och inflytande säkrar individens integritet och värdighet.
När du upplever detta med oss, når vi våra högt ställda kvalitetsmål.

Råd & Stöd

Vi erbjuder dig alltid personlig rådgivning och stöd vid behov av assistansservice.
Har du funderingar och tankar om hur du ska lösa en viss situation?
Vi hjälper dig att förverkliga dina möjligheter.
Att stärka tron på sig själv och dina möjligheter blir enkelt, trots ditt funktionshinder, när du vet att du har en stark och trygg assistanssamordnare som förverkligar och tillgodoser ditt behov.

Juridiskt stöd och representation

Assistansservice med juridisk hjälp, hela vägen.
För våra kunder erbjuder vi alltid gratis skrivhjälp och juridisk konsultation när du behöver det.
Vi hjälper dig med att skriva ansökningar och ta kontakt med olika myndigheter, något som många tycker är tidskrävande och jobbigt.
I vår juridiska rådgivning ingår bland många områden, att tolka olika regler och ge dig råd om vart du skall vända dig med dina önskemål och dina ärenden, och hur man på bästa möjliga vis kan gå tillväga för att lösa problemen.
Har du ingen beviljad personlig assistans idag så hjälper vi dig att ansöka om detta.


VÅR VÄRDEGRUND – VI LEVER EFTER DEN VARJE DAG

Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott stöd och en god assistans.
Den ska styra vårt förhållningssätt gentemot kunderna, deras anhöriga och medarbetarna inom Vår Omsorg i Väst.
Assistansen ska ges efter var och ens individuella behov och på ett rättssäkert sätt.
Vår värdegrund bygger på de bärande principerna i regeringsformen, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service.
Vår verksamhet genomsyras av att varje individ är unik.
Våra kunder ska ha full delaktighet och självbestämmande i sin egen assistans.
Vi respekterar alla människors lika värde och den enskildes frihet, integritet och värdighet.
Vår Omsorg i Väst respekterar alla människors rätt, skyldighet och förmåga till eget ansvar.
Verksamheten bygger på ett empatiskt förhållningssätt som ger alla möjlighet att känna trygghet och glädje samt att skapa förutsättningar för en god livskvalitet.