PERSONLIG ASSISTANS I HALMSTAD

Behöver du personlig assistans i Halmstad eller någon annanstans i Halland. Vår Omsorg i Väst hjälper dig att ansökan om personlig assistans eller byta assistansbolag om du redan har personlig assistans.

Få en bra och anpassad personlig assistans i Halmstad

Vi tar emot kunder i hela Sverige och har idag våra kunder i Sydsverige. Jag som verksamhetsledare sitter i Halmstad och kommer hem till dig och går igenom din personliga assistans och har också personalmöte tillsammans.
Det är alltid lätt att få tag i mig som verksamhetsledare per telefon och jag kommer enkelt hem till dig när ni behöver träffas. Den personliga assistansen ska vara enkel och anpassad till dina behov och hur du önskar ha din vardag.

Assistansbolag i Halmstad

Om du redan har personlig assistans och bor i Halmstad  kommun och önskar byta assistans bolag så följer dina nuvarande personliga assistenter med över om du önskar det. Vi har idag flera kunder i Halmstad och vi brukar ha gemensamma utbildningar som förläggs i Falkenberg eller Halmstad. Vi har vårt årliga julbord oftast i Falkenberg. 

Personlig assistans hos oss

Din assistans ska vara enkel och smidig. Hos oss är den det! Det är snabbt och enkelt att få tag i oss antingen via telefon, mail eller sms. Eftersom vi är ett mindre assistans företag och har valt att fortsätta att vara det, får vi en nära kontakt med dig som assistansberättigad.  

Vill du veta mer?

Jag heter Therese och jobbar som verksamhetsledare! Har du frågor om oss eller personlig assistans? Hör av dig till mig så hjälper jag gärna till. 

Maila oss om dina frågor kring personlig assistans

ASSISTANSFÖRETAG I HALMSTAD

Mer om personlig assistans i Halmstad och om vad du får av oss som assistansanordnare

Vad har du som kund för inflytande över din personliga assistans

Det är du som kund som vet vad du behöver hjälp med under dagen.  Vi följer IVO:s Inspektion för vård och omsorgs riktlinjer och upprättar en genomförandeplan tillsammans med dig där dina behov och önskemål skrivs ner och vad, när och hur du vill ha din hjälp. Du bestämmer själv vilka assistenter du vill ha. Vi låter dig som kund välja hur du vill att rekryteringen sker. Om du redan har personlig assistans kan du ta med dig dina assistenter när du väljer oss. Vid rekrytering av personliga assistenter får du som kund välja hur du vill att rekryteringen ska gå till. Här nedan är de olika scenarierna som kunderna brukar välja:    

  • Vi gör det första urvalet av de sökande och gör intervjuer och skickar 2-3 sökande vidare för dig att träffa
  •  Vi gör rekryteringen helt tillsammans med dig och väljer ut vilka vi ska kalla till intervju
  •  Du väljer själv ut vilka sökande du vill träffa och håller intervjuerna själv
  •  Du tillsammans med dina assistenter väljer ut vilka sökande ni vill träffa och intervjuar. 
  •  Om en av dina assistenter väljer att vara arbetsledare väljer arbetsledaren ut sökande som du träffar för intervju