Personlig assistans för barn

På Vår Omsorg i Väst hjälper vi barn och ungdomar med funktionsnedsättning att leva ett rikt och spännande liv.
Tillsammans med dig som förälder ser vi till att ditt barn får en stimulerande vardag och fritid utifrån sina behov, förutsättningar och önskemål

Lika villkor

Barn med funktionsnedsättning har rätt till personlig assistans, ingen nedre åldersgräns existerar för att kunna bli beviljad personlig assistans. Har ditt barn/ungdom en funktionsnedsättning så ska det kunna leva ett fullgott liv och så likt andra barn i samma ålder utan funktionsnedsättning som möjligt.

Viktigaste tiden i ditt barns liv

Det är under barn och ungdomsåren som vuxenlivet formas. Under några få men viktiga år grundläggs självkänsla, trygghet och förmågor som följer oss människor genom hela livet.
Åren innan vuxenlivet är speciella, spännande och intensiva, inte minst för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och för deras föräldrar. Med denna kunskap i åtanke vänder Vår Omsorg i Väst sig också till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Du som förälder

Som förälder ska du hitta den som kan ge dina barn och ungdomar förutsättningar och
möjligheter att leva ett så bra liv som möjligt.
Då måste du känna dig trygg och förlita dig på att det är ett seriöst assistans bolag du anlitar för att säkerställa assistansen för ditt barn/ungdom.

Vi har kunskapen

I Vår Omsorg i Väst finns personlig kunskap om att arbeta med barn med funktionsnedsättning och deras familjer.
Vi bryr oss om det vi gör. Vi bryr oss inte bara om ditt barn eller ungdom, vi bryr oss om dig som förälder och alla andra människor som är viktiga för att ditt barn eller ungdom ska må bra.
Om du har funderingar kring om ditt barn eller ungdom har rätt till personlig assistans kan du ringa oss så får du mer information och vi kan hjälpa dig att få en bedömning.