Personlig assistans för vuxen

Assistans efter ditt hjälpbehov

Behöver du personlig assistans i din vardag är det viktigt att du får hjälp av någon som du gillar och har förtroende för.
Därför är vi noga med rekryteringen och att du själv är med och väljer din assistent. Innan vi sätter ut annons och påbörjar rekryteringen stämmer vi av med dig vilka egenskaper som du värdesätter hos de som ska arbeta hos dig.
Du får alltid möjlighet att läsa och godkänna rekryteringsannonsen innan den sätts ut.
Den personliga assistansen ska vara personlig och det är du som kund som bestämmer hur den ska planeras och utföras efter dina önskemål och behov.
Syftet med personlig assistans är att du som har en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt ut ifrån dina förutsättningar och dina hjälpbehov.

Du kan få hjälp med att kunna ta dig till och från ditt arbete, daglig verksamhet, stöd i arbetet, hjälp med hushållssysslor, toalettbesök, stöd med dusch och bad, förflyttningar, i mat situationen och hjälp och stöd för att kunna utöva de fritidsaktiviteter m.m. 

Din trygghet

För oss är det viktigt att du känner dig trygg och säker i den assistansen du får. Det är därför viktigt för oss att veta hur du vill att din assistans ska se ut och vi ska kunna planera tillsammans med dig för en trygg personlig assistans. Vi på Vår Omsorg i Väst är noga med att ha ett gott samarbete med dina anhöriga eller godman.

Tillsammans är vi starka

Vi anser att individen alltid ska sättas i centrum utifrån de lagar och paragrafer som finns.
Sedan kan vi tillsammans finna en lösning och arbeta vidare och för att säkerställa den personliga assistansen för just dig.
Vi är noga med att kvalitetssäkra vår verksamhet genom en god kontakt med våra kunder och anställda men även genom vårt systematiska ledningssystem.

Din livskvalitet är viktig för oss!